Sa slika na traperice
 
Na ulica Los Angelesa umjetnik na kreativan način pokušava izraziti svoju ljubav prema gradu. Tako su boje njegovih uradaka prešle i na njegov dnevni look.
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr