Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Senat, Plebejci, Datumska granica, Kolonizacija, Inkvizicija, Gotika, Republika, Mjerilo, Ledenjački reljef, Rimska republika, Salinitet, Obalni reljef, Aerobni organizmi, Glagoljaštvo, Prozirnost, Holokaust, Krški reljef, Zvijezde, Senior, vazal, Župan, županije, Hramovi, Helenizam, Pismo, Atena, Sumračnica, Plima i oseka, Romantizam, Jugo, Pokrštavanje, Riječni (fluvijalni) reljef, Bizant, Unitarijanizam, Bura, Bratovštine, Karolinzi, Ustav, Reljef, Kameno doba, Grčki gradovi, Piramide,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
23. rujan - Dana europske baštine*
 
 
U baštini sve piše i kad čovjeka nema više
 
*baština- imovina naslijeđena od predaka
 
Želeći naučiti što je spomenik kulture, odnosno kulturno dobro, krenuli smo tragom povijesnog naslijeđa hrvatskoga naroda. A što su uopće spomenici?
 
ČEMU SLUŽI
Spomenici su umjetnički kulturni i povijesni ostaci prošlih vremena, bilo pokretni bilo nepokretni.

 
Kužni Pil Sv. Trojstva / Kip Presvetoga Trojstva / Zavjetni Spomenik Kugi, Noć
 
 
POKRETNI
U pokretne pak spomenike ubrajaju se sva ostvarenja u slikarstvu, kiparstvu i umjetničkom obrtu.
 
SPOMENIK KULTURE KULTURNO DOBRO

 
PRIRODNA BAŠTINA
No u baštinu nekog naroda ulaze i prirodne ljepote njegove zemlje. Hrvate je priroda bogato podarila pa danas u našoj domovini imamo čak sedam nacionalnih parkova. To su Paklenica, Risnjak, Mljet, Kornati, Brijuni, rijeka Krka i nadaleko poznata Plitvička jezera. Uz nacionalne parkove možemo se podičiti i sa 4 stroga prirodna rezervata i 4 parka prirode.
 
 
Plitivice
 
O ČEMU SVJEDOČI?
Spomenici kulture svjedoče o prisustvu ljudi na nekom prostoru, o čovjekovim precima koji su taj prostor oblikovali i na njemu razvijali svoju kulturu.
Kulturnoj baštini jednog naroda pripada sve što se kao važno i vrijedno sačuvalo na prostoru gdje taj narod živi.
 
NEPOKRETNI
U nepokretne ulazi graditeljsko naslijeđe, kao što su povijesni gradovi, naselja i ' njihovi dijelovi te pojedinačne građevine.
 
Bastion od Pila, Dubrovnik
 
ŠTO JA MOGU UČINITI?
Kulturno naslijeđe valja štititi i o njemu se neprestano brinuti. Njegova zaštita vrlo je složena djelatnost u koju su uključene brojne struke. Ali to nije dovoljno. Svoju baštinu možemo sačuvati samo ako se svi uključimo u njezinu zaštitu. Brinuti se o svojoj baštini znači osigurati svojoj djeci na putu u daleku i neizvjesnu budućnost sigurne dokaze o njihovoj prošlosti.
 
Zadaci:
 
1. Pronađi u svom zavičaju spomenik koji svjedoči o davnoj prošlosti.
2. Razmisli o ovom:
a) kako ljudi mogu pridonijeti zaštiti i očuvanju spomenika kulture u svome kraju
b) brinu li se ljudi dovoljno o prirodi, kako bi je sačuvali za buduće naraštaje?
 
 
Pripremio Krešimir Galović
(Iz arhive časopisa Zvrk)
 
"Zemlja na dlanu"
Jadranka Žderić
"Od kuće do škole"
Ida Mati
"Glas za zemlje spas"
Sretna knjiga - Internet trgovina