Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Sumračnica, Termometar, Kora, Civilizacija, Plemić, Republikanizam, Knez, Prosvjetiteljstvo, Senior, vazal, Obalni reljef, Jame, Gotika, Kralj, Kolonizacija, Pismo, Križarski ratovi, Feudalizam, Atmosfera (zračni omotač), Romanizacija, Mjerilo, Benediktinci, Jezgra, Ekvator, Helenizam, Geografska karta, Hramovi, Geološka doba, Bratovštine, Moneri, Mora, Religija, Perzija, Salinitet, Olimpijske igre, Močvare, Legija, Katakombe, Bizant, Povijesni izvori, Računalo,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline se razlikuju po kemizmu i ulozi u stanici. Dva osnovna tipa su:

DNK (deoksiribonukleinska kiselina) – sadrži deoksiribozu, spremište je genetičke informacije, uglavnom sadržana u jezgri

RNK (ribonukleinska kiselina) – sadrži ribozu, sudjeluje u ekspresiji informacija tijekom sinteze proteina, stvara se u jezgri
 
  • mRNK (glasnička RNK) – u jezgri sudjeluje u transkripciji genskog koda, potom se kroz jezgrinu ovojnicu premješta u citoplazmu, gdje sudjeluje u procesu translatacije
  • rRNK (ribosomska RNK) – uz ribosomske proteine je sastavni dio ribosoma
  • tRNK (transportna RNK) – ima ulogu prijenosnika aminokiselina do ribosoma gdje gradi polipeptidni lanac
Nukleinske kiseline su polimeri građeni od nukleotida i nose informaciju za mnoštvo proteina u stanici koji obavljaju raznolike funkcije. Svaki nukleotid je građen od šećera pentoze *riboza ili deoksiriboza, fosfatne skupine i baze vodika (pirimidinska ili purinska). Purinske baze su adenin i guanin, a pirimidinske citozin, timin i uracil. Razlikujemo dvije vrste nukleinskih kiselina DNA i RNA. Razlikuju se u šećeru (DNA - deoksiriboza, RNA - riboza) i bazama *RNA umjesto baze timin ima bazu uracil). Uvijek se sparuju baza adenin sa bazom timin *kod RNA baza adenin sa bazom uracil*, te baza citozin sa bazom guanin. itd.
Sretna knjiga - Internet trgovina