Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Križarski ratovi, Prosvjetiteljstvo, Komunizam, Termometar, Arhiv, Bura, Dualizam, Plima i oseka, Močvare, Polja u kršu, Planeti, Diktator, Republikanizam, Ljudska prava, Filipike, Povijest, Bizant, Proročište, Anaerobni organizmi, Religija, Špilja, Inkvizicija, Kralj, Temperatura, Pad zapadnog rimskog carstva, Računalo, Seoba naroda, Rimska republika, Polovi, Delta, Personalna unija, Feudalizam, Benediktinci, Stanica, Kršćanski simboli, Legija, Ratni zločini, Perzija, Klif, Predromanika,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Metabolizam
Metabolizamje biokemijski proces gdje dolazi do modifikacije kemijskih spojeva u živim organizmima i stanicama. Metabolizam se dijeli na anabolizam odnosno biosintezu (stvaranje) kompleksnih organskih molekula i na katabolizam koji je obrnuti proces od anabolizma, a to je razdvajanje kompleksnih organskih spojeva u jednostavnije spojeve. Sveukupni biokemijski procesi u jednom organizmu se jednom rječju nazivaju metabolizam. Bez metabolizma ne bismo mogli preživjeti.
 
METABOLIZAM UGLJIKOHIDRATA (ŠEĆERA)

Glukoza je jednostavni šećer, monosaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata. Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Glukoza je jedan od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju tj. disanje. Prirodni oblik, (D-glukoza), naziva se još i dekstroza, posebice u prehrambenoj industriji.

SVJETLO (Energija) + CO2 + H2O --> C6H12O6 + O2
  
GLUKOZA (C6H12O6)
 KISIK                                       
    →                                         
 UGLJIČNI DIOKSID
 VODA
 ENERGIJA
 
 
 
 
 
tekst ispod slike:
BILJKE UZIMAJU UGLJIK IZA ZRAKA I STVARAJU ŠEĆER
 
 
 
 
 
 
Za visoko organizirane organizme vjerovatno je najvažnija karakteristika glukoze ta da ona ima malu tendenciju, u poređenju sa ostalim heksozama, nespecifičnih reakcija sa amino (-NH2) grupom proteina u reakciji koja se naziva glikolizacija. Tokom glikolizacije dolazi do redukcije ili uništenja aktivnosti enzima.

RAZGRADNJA GROŽĐANOG ŠEĆERA - GLIKOLIZA

Kao što je već ranije spomenuto, glukoza se ne može koristiti direktno u stanicama, već se treba pretvoriti u takozvani univerzalni oblik energije, u ATP. Taj proces se zove razgradnja grožđanog šećera ili glikoliza.
 
C6H12O6 + O2--> Upotrebljiva energija (ATP) + CO2 + H2O
 
Tijekom respiracije, pomoću niza enzimski kataliziranih reakcija, glukoza se oksidira do ugljičnog diokisda (CO2) i vode (H2O) pri čemu se oslobađa energija većinom u formi adenozin trifosfata/ATP-a. Glukoza koja se koristi tokom respiracije (disanja) se dobiva razgradnjom složenih šećera, polisaharida.
Sretna knjiga - Internet trgovina