Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Republikanizam, Holokaust, Plima i oseka, Zvijezde, Religija, Karolinzi, Plašt, Bratovštine, Socijalizam, Datumska granica, Proročište, Personalna unija, Diktator, Gotika, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Vrijeme, Mjerilo, Rimska republika, Jezgra, Temperatura, Atmosfera (zračni omotač), Geografska karta, Piramide, Špilja, Vjetar, Konzul, Atena, Pokrštavanje, Križarski ratovi, Helenizam, Računalo, Prvi svjetski rat, Sumračnica, Rimski gradovi, Mjesec, Jugo, Mitologija, Ponikve, Zakonik, Krški reljef,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Kalkogeni
Kisik, sumpor, selen, telur i polonij čine šesnaestu grupu. Najvažniji u toj grupi su kisik I sumpor. Kisik se osim u zraku i vodi nalazi u sastavu svih stijena, a sumpor dolazi kao sastavni dio ruda bakra, cinka, olova, željeza i nekih drugih metala.

Kalkogeni elementi čine rude bakra i cinka. Atomi kalkogenih elemenata imaju u posljednjoj ljusci šest elektrona. Stabilnu elektronsku konfiguraciju od osam elektrona mogu ostvariti stvaranjem kovalentnih veza npr. u molekulama vode (H2O), sumporovodika (H2S) i dr. Postojane elektronske konfiguracije nastaju i stvaranjem ionskih veza, gdje atomi kalkogenih elemenata primaju dva elektrona, kao u oksidima ili sulfidima metala.
 
Kisik je na Zemlji najrasprostranjeniji element, a treći je po rasprostranjenosti u svemiru. Volumni udio kisika u atmosferi je oko 21%, maseni udio kisika u vodi iznosi 89%, a u Zemljinoj kori 50%. Čak 2/3 mase ljudskog tijela čini kisik. U elementarnom stanju, u zraku, kisik se pojavljuje u obliku dvoatomnih molekula O2. U visokim slojevima atmosfere, a ponajviše na visini 10 do 35 km, prisutna je i druga modifikacija kisika, ozon, a sastoji se od troatomskih molekula (O3).

Jedan elektronski par iz dvostruke veze u molekuli ozona istodobno okružuje sve tri jezgre. Kaže se da su elektroni delokalizirani. U molekuli ozona nastaje rezonancija između stanja u kojima se dvostruka veza nalazi na različitim mjestima.

Sumpor u prirodi dolazi u elementarnom stanju i u obliku spojeva. Pri sobnoj temperature sumpor je krutina žute boje. Javlja se u dvije kristalne modifikacije: kao rompski I monoklinski sumpor. Kristalne strukture obiju alotropskih modifikacija sumpora sastoje se od molekula S8, koje su različito međusobno složene u rombskom i monoklinskom sumporu.
Sretna knjiga - Internet trgovina