Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Ledenjački reljef, Pismo, Republikanizam, Piramide, Eolski reljef, Ponikve, Padaline, Geološka doba, Kralj, Atmosfera (zračni omotač), Krapinski pračovjek, Sige, Feudalizam, Grčki gradovi, Islam, Karolinzi, Mitologija, Proročište, Globus, Filipike, Kameno doba, Holokaust, Rimsko carstvo, Temperatura, Zvijezde, Helenizam, Delta, Klasicizam, Totalitarizam, Pokrštavanje, Estuarij, Ljudska prava, Litosferne ploče, Tlak zraka, Muzej, Prosvjetiteljstvo, Koncentracijski logor, Civilizacija, Helenizam, Perzija,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Ioni
POSMATRAJUĆI IONE

Dva najvažnija broja kod opisa elektrona su atomski broj i relativna atomska masa. Atomski ili protonski broj je broj protona u atomskoj jezgri elektrona i označava se slovom Z. Redni broj elementa u periodnom sustavu elemenata je atomski broj.

 
Cool! Imam elektron viška!
 

        
 
 
 
 
 
Elektron (-), Ion (+)

 
 
 
 
 
Ioni su atomi ili grupe atoma koje imaju pozitivan ili negativan naboj. Ioni nastaju tako da neutralni atom ili grupa atoma izgubi jedan ili više elektrona, pa nastane pozitivni ion ili kation, ili pak da primi jedan ili više elektrona, pa nastane negativni ion ili anion.

OSOBINE IONA

Elektronska konfiguracija nam kaže broj elektrona u atomu ili ionu i njihov razmještaj po orbitalama. Struktura i sve zakonitosti u periodnom sustavu ovise o elektronskoj konfiguraciji atoma elemenata.

Svojstva elementa uglavnom ovise o elektronskoj konfiguraciji vanjske ljuske. Popunjavanjem nove elektronske ljuske nastaju atomi elemenata slične elektronske konfiguracije kao i u prethodnoj ljuski, što dovodi do periodičnosti svojstava elemenata.
Sretna knjiga - Internet trgovina