Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Močvare, Špilja, Reljef, Predromanika, Pučki tribuni, Polja u kršu, Temperatura, Grčki gradovi, Knjižnica, Jezgra, Građa zemlje, Padaline, Obalni reljef, Povijesni izvori, Romantizam, Škrapa, Povijest, Feudalizam, Plašt, Rimska republika, Komunizam, Ljudska prava, Apostoli, Egejske civilizacije, Planeti, Ustav, Republikanizam, Križarski ratovi, Rimski gradovi, Rimsko graditeljstvo, Oblik zemlje, Benediktinci, Računalo, Faraon, Aerobni organizmi, Krapinski pračovjek, Piramide, Pokrštavanje, Kolonizacija, Kršćanski simboli,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Vezivanje
OSNOVNE VEZE

1. Atomske veze
(kovalentne, homeopolarne)
Atomske veze su veze koje se javljaju među nekovinskim atomima. Zajednički elektroni više atoma tvore molekule, i to od priprostih dvoatomnih do vrlo velikih molekula koje se sastoje od više stotina ili više tisuća atoma.

- Anorganski spojevi s atomskim vezama
  1. Pretežno plinovite tvari (s niskim talištima i vrelištima), npr. nekovinski elementi (H2, O2, N2), nekovinski oksidi i hibridi (CO2, SO2, NH3, H2S) i spojevi nekovina (SCl2, PCl2)
  2. Tvari dijamantnog tipa (s visokim talištima i vrelištima), s vrlo jakim atomskim vezama (što pridonosi njihovoj tvrdoći), kao npr. dijamant (C) i nekovinski karbidi (SiC, B4C).
- Organski spojevi s atomskim vezama

Organski spojevi sežu od malih molekula, kao što su to npr. priprosti ugljikovodici (CH4, C2H6) do veoma velikih molekula, kao što je to npr. polivinilklorid (C2H3Cl)n.

2. Ionske veze
(elektrovalentne, heteropolarne)

Ionske veze nastaju među kovinskim i nekovinskim atomima tako da kovinski atomi odaju vanjske (valentne) elektrone te postaju pozitivni ioni
 
- kationi, a nekovinski atomi pak primaju vanjske elektrone i postaju negativni ioni - anioni. U plinovitom ili tekućem stanju (ili u otopini) pozitivni i negativni ioni slobodno su gibljivi, dok u krutom stanju formiraju skupnu kristalnu rešetku.

Ovakve, ionske veze su karakteristične za kovinske okside (Na2O) i hidrokside (NaOH), a naročito soli, koje su spojevi negativnih (nekovinskih) i pozitivnih (kovinskih) iona (NaCl).

Soli imaju visoka tališta i vrelišta te su pravi elektroliti. Naime, u taljevini ili otopini vode električnu struju, pri čemu su ioni nosioci naboja.

3. Kovinske veze

U kristalnim rešetkama, koje tvore sve kovine, atomi su (uslijed odavanja valentnih atoma) pozitivno nabijeni, te se oni među atomima u kristalnoj rešetci kreću razmjerno slobodno.

Kovinske veze su karakteristične za sve kovine i njihove slitine, a odlikuju se odličnom električnom i toplinskom vodljivošću, te tvrdoćom i gnjetljivošću (što omogućava njihovo dobro oblikovanje).
Sretna knjiga - Internet trgovina