Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Mjesec, Špilja, Rimska republika, Genocid, Socijalizam, Povijesni izvori, Heleni (Grci), Kolonizacija, Delta, Piramide, Unitarijanizam, Temperatura, Helenizam, Klif, Pismo, Mora, Arhiv, Knjižnica, Ledenjački reljef, Pokrštavanje, Koncentracijski logor, Legija, Ustav, Kralj, Proročište, Grčka mitologija, Škrapa, Suverenitet, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Mitologija, Romanika, Faraon, Polovi, Sparta, Olimpijske igre, Imperijalizam, Prozirnost, Muzej, Pučki tribuni, Legenda,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
BE kondenzacija
Bose-Einsteinova kondenzacija (BEC)

⊲ Plin ili tekućina koja se sastoji od bozona na temperaturama nižim od neke kritične, TC, doživljava faznu promijenu u kojoj broj čestica u jednom kvantnom stanju, tipično osnovnom, naglo počinje rasti. Na temperaturi apsolutne nule sve se čestice nalaze u tom posebnom (osnovnom) kvantnom stanju.

⊲ Tada je sustav opisan jednom jedinom valnom funkcijom, a entropija je jednaka nuli.

⊲ Broj čestica u osnovnom kvantnom stanju ne može se opisati s Bose-Einsteinovom funkcijom raspodjelom jer ona divergira. To se događa kada kemijski potencijal, μ, postaje jednak nuli (točnije jednak je energiji osnovnog stanja).

⊲ Ovaj fazni prelaz zovemo Bose-Einsteinova kondenzacija jer čestice kao da se kondenziraju u osnovno stanje..
 
ŠTO JE KONDENZACIJA

Kondenzacija je fazni prijelaz iz plinskog agregatnog stanja u tekuće. To je proces suprotan isparavanju (evaporaciji). Treba razlikovati ovaj pojam od prelaska iz plinskog u kruto stanje, koji se naziva depozicija i suprotan je sublimaciji. Kondenzacija je važna pojava kod destilacije kao metode razdvajanja smjesa.

Fazni prijelaz neke supstance iz tekuće u plinovitu fazu naziva se isparavanje. Kondenzacija je obrnut proces (prelazak iz plinovite u tekuću fazu). Do faznog prijelaza dolazi na određenoj temperaturi pri određenom pritisku.

Ako do isparavanja dolazi u otvorenoj posudi, pritisak para supstance raste. Kada se pritisak para supstance izjednači sa vanjskim pritiskom, isparavanje se događa i u unutrašnjem dijelu tekuće faze što nazivamo ključanjem. Temperatura pri kojoj je pritisak para kapljevina jednak vanjskom pritisku naziva se točka ključanja. Kada je vanjski pritisak 1 atm, točka ključanja se naziva normalna točka ključanja.

Destilacija je fizikalni proces razdvajanja tekućih supstanci na osnovu razlike u točki ključanja. Najranija primjena destilacije je povezana sa proizvodnjom alkoholnih pića i esencijalnih ulja iz prirodnih preparata. Riječ destilacija potječe od latinske riječi destillare, što znači kapati i odnosi se na kapanje kondenzata.

Prilikom zagrijavanja smjese tekućine A i B, nastat će plinovita faza koja je u ravnoteži sa tekućom fazom. Na ovaj način ne dolazi do potpunog razdvajanja. Da bi se razdvajanje poboljšalo, potrebno je obogaćenu plinsku fazu kondenzirati, a zatim taj kondenzat ponovo destilirati. Svakim ponavljanjem se dobija plinska faza koja je više obogaćena isparljivijom komponentom. Ovakav postupak se naziva frakciona destilacija.
Sretna knjiga - Internet trgovina