Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Mjesec, Arapska kultura, Mjerilo, Feudalna davanja, Salinitet, Padaline, Republikanizam, Romanika, Hramovi, Krški reljef, Pučki tribuni, Temperatura, Atena, Senior, vazal, Planeti, Klasicizam, Religija, Geološka doba, Zvijezde, Krunidba, Arhiv, Delta, Krapinski pračovjek, Apostoli, Crta (lenta) vremena, Knez, Termometar, Inkvizicija, Pokrštavanje, Župan, županije, Piramide, Egejske civilizacije, Povijesni izvori, Ratni zločini, Zakonik, Mezopotamija, Provincija, Republika, Globus, Plima i oseka,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Moment
Moment je vektorska fizikalna veličina kojom se u mehanici opisuje kao rotacija, odnosno kaže se da rotaciju vrši moment sile ili kraće moment. Može se reći i da je moment djelovanje sile na nekom kraku. Moment se uvijek odnosi na neku točku ili osu oko koje se vrši rotacija, a njegov vektor se izračunava pomoću vektorskog produkta.
 
gdje je vektor najkraće udaljenosti od ose ili točke za koju tražimo moment do pravca na kojem se nalazi vektor sile. Mjerna jedinica za moment je, kako se vidi iz formule, njutnmetar [Nm].

Moment sile za neku osu neće postojati kada pravac vektora sile siječe tu osu ili kad je paralelan s njom.
Sretna knjiga - Internet trgovina