Postati aktivist za prava potrošača
AUTOR:  Skip Adams, MacLaren Schools; Woodburn, Oregon
 
RAZREDNI STUPANJ/PREDMET: 6. razred osnovne-4. razred srednje škole/  Društvo/Zakon
 
PREGLED:
Ova lekcija zamišljena je kao nastavna jedinica od 60 minuta, uz proučavanje žalbi potrošača izvan nastave.
Iako je lekcija namijenjena 5-im i 6-im razredima, može su prilagoditi višim razredima.   Dodatne aktivnosti u tom pravcu mogu ilustrirati osnovne potrošačke koncepte dajući učenicima praktično znanje za razne životne situacije.
 
Ova i druge lekcije koje je osmislio Javni tužilac savezne države Ohio u suradnji s nastavnicima, eksperimentalno će se uvesti ove jeseni, a bit će dostupne za distribuciju kasnije tijekom godine.
Ovaj primjerak preštampan je iz biltena „Lexpressa”, kojeg je izdao Classroom Law Project, 6318 S.W. Corbett, Portland, Oregon 97217.
 
CILJEVI: 
Učenici će naučiti kako:
 
1. Utvrditi i primijeniti korake korištene u procesu donošenja odluka.
2. Utvrditi opcije potrošača za poduzimanje akcije kada dobiju nezadovoljavajuću robu ili usluge.
3. Analizirati opcije potrošača u vezi neke nezadovoljavajuće robe ili usluge i poduzeti primjerenu akciju.
4. Napisati i poslati učinkovitu reklamaciju.
 
 
AKTIVNOSTI I POSTUPCI:

1. Kao uvod u lekciju pitajte učenike: „Jeset li ikada kupili nešto što nije ispunilo vaša očekivanja? Koji je je razlog vašem nezadovoljstvu? Što možete poduzeti po tom pitanju?  Pomoću ove rasprave učenici će lakše razumjeti proces donošenja odluka i kako im taj proces može pomoći da budu bolji potrošači.
2. Recite učenicima da naprave listu koraka prilikom neke kupnje, i napišite te korake na ploči ili na dijapozitivu.
3. Iznesite i raspravite korake kod donošenja odluka. Rezimirajte namjeravane korake učenika. Ponovite gradivo i pojasnite nejasnoće.
4. Zajednički raspravite neke opcije za poduzimanje koraka. To mogu biti, između ostaloga:
     a.  lokalne agencije za podršku potrošačima
     b.  lokalne televizijske postaje
     c.  Savezna trgovačka komisija
     d.  lokalna Pošta (ako se odnosna tvrtka služi e-mailom)
     e.  Ured za bolje poslovanje
     f.  Sud za sporove male vrijednosti.
5.   Neka učenici utvrde čime su nezadovoljni kod kupljenog proizvoda.
6.   Neka učenici izaberu opciju postupanja za koju smatraju da će im dati najbolju zadovoljštinu u vezi njihove reklamacije.
7.   Utvrdite čime ste nezadovoljni kod pravovaljanog proizvoda, gdje bi prva opcija bila da napišete reklamaciju.
8.   Podijelite primjerke reklamacije. Na njoj je navedeno:
     a.  Ime i prezime, adresa, datum
     b.  Činjenice; što je kupljeno, gdje, kada i koliko.
     c.  Problem, i što ste već poduzeli u vezi s njime.
     d.  Kako želite da kompanija postupi.
         (Budite fair)
     e.  Kopije svih dokumenata koje potkrepljuju vaš zahtjev.
     f.  Sačuvajte jedan primjerak za vlastitu evidenciju.
9.  Bilo zajednički, ili pojedinačno, sastavite reklamacije. Pisma pošaljite. Ukoliko učenici ne dobiju odgovora, razmotrite poduzimanje drugih koraka.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr