Pregled vijesti
AUTORICA:  Gloria Melnikoff, Kelso School Dist., Kelso, WA
 
RAZREDNI STUPANJ/PREDMET:  4. razred osnovne-4. razred srednje škole.
Ova aktivnost može se primijeniti na svaki razredni stupanj ili predmet.
 
PREGLED:  Upoznavanje sa sadržajem i svrhom novina je vrlo bitna sposobnost u današnjem svijetu. Pri ovoj aktivnosti učenik saznaje kako treba koristiti novine, a istodobno se utvrđuju prije naučene vještine.
 
SVRHA:  Svrha ove aktivnosti je razviti razumijevanje o novinama kao jednom medijskom sredstvu. Sudjelovanjem u raznim aktivnostima povezanim s novinama, učenici će se služiti vještinama čitanja i korištenja jezika, matematičkim vještinama, znanjem o zemljopisu, vještinama iz područja društvenih studija, vještinama kritičkog razmišljanja, itd., ovisno o aktivnosti ili vještini koju učitelj želi poboljšati.
 
CILJEVI:  Učenik će moći koristiti dijelove novina kako bi dovršio dobiveni zadatak.
 
SREDSTVA/MATERIJALI:  Primjerci novina za sve učenike u razredu.
 
AKTIVNOSTI I POSTUPCI:  Na dijapozitivima iz projektora, na ploči ili na radnom listu, upoznajte učenike s tom aktivnošću. Slijedi primjer slajda s aktivnostima učenika za jedan Novinski dan.
 
             DANAS JE NOVINSKI DAN!
 
Evo pravila: 
 1. S novinama postupajte pažljivo.
 2. Sve knjige ostavite u radnom stolu.
 3. Surađujte s drugima iz svoje skupine.
 4. Dovršite jednu aktivnost, a potom se prihvatite sljedeće.
Evo uputa: 
 1. Čitajte svoje novine dok se ne oglasi tajmer. Možete izabrati bilo koji tekst za čitanje. Nakon toga upoznajte svoga partnera s onim što ste pročitali.
 2. Zajednički odaberite jedan tekst iz vašeg primjerka novina. Pročitajte ga svi zajedno.  Pronađite glavnu temu teksta. Zapišite je. Iz teksta izvucite četiri pojedinosti. Zapišite ih.  Pripremite se da tekst protumačite pred razredom.
 3. Pronađite stranicu s kategorijama oglasa. Pročitajte rubriku zaposlenja. Izaberite posao kojeg biste voljeli raditi. Napišite „reklamu” o sebi gdje ćete poslodavcu pružiti razloge zašto da zaposli  upravo vas. Prisjetite se svih svojih talenata i znanja.
 4. Odaberite jednu stranu. Zaokružite što je više moguće riječi za sricanje.
 5. Pronađite i izrežite slike iz novina na način da pokažete ove oblike:  kvadrat, pravokutnik, trokut, krug, stožac, šesterokut i peterokut.
 6. Pronađite stranicu s prognozom vremena. Koja je jučer bila temperatura u gradu New Yorku? Kakva je prognoza za lokalno područje?
 7. Imate 500 dolara. Kako ćete ih potrošiti? Pregledajte oglase i donesite svoju odluku.
 8. Osmislite zaglavlje svojih novina s impresumom.
SAŽETAK:  Učenicima zadajte aktivnosti koje odgovaraju njihovim potrebama, a ujedno su u skladu s njihovom dobi. Ukoliko je vaš predmet povezan sa znanošću, naprimjer, učenicima odredite da pronađu članke iz tog područja i zadajte im aktivnosti u vezi tih članaka. Čak i djeca vrtićke dobi koja još ne znaju čitati rado će se upoznati s novinama.   

Načini korištenja novina u razredu su bezgranični. Upitajte svoje lokalne novine o programu nazvanom: Novine u obrazovnom procesu. Ovaj program ima obilje podataka o načinima korištenja novina u nastavi i obično na novine daje popust.

Novine predstavite kao oruđe kojim se učenici mogu služiti cijeloga života. Novinski dan organizirajte jednom mjesečno. Nakon što učenici usvoje osnovne koncepte ove aktivnosti, neka napišu svoje prijedloge o aktivnostima za sljedeći mjesec. Stoga, uzmite svoje novine i uživajte!
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr