Konceptualna analiza u gospodarstvu
AUTORICA:  Lavonna Faye Dodd, Healdton High School P.O. Box 217,  Fox, Oklahoma 73435
 
PREGLED: 
Zadojiti učenike svojim osobnim gledištima o gospodarskoj politici nije prava funkcija učitelja. Pomoću konceptualne analize, pristup kojeg sam razvila, učenici se mogu suočiti s problemom produktivnog rasta u našoj zemlji kroz bolje razumijevanje  gospodarskih problema. Učenici će imati priliku za kritično razmišljanje i trebali bi razviti sposobnost donošenja logičnih odluka.
 
RAZREDNI STUPANJ/PREDMET:  1. - 4. razred srednje škole, gospodarstvo, povijest, teorija i praksa upravljanja, pravo, itd. Ovaj sam pristup osmislila za predavanja o društvenoj ekonomici za buduće polaznike fakulteta i uvidjela da je to učinkovit način da učenicima približim gospodarstvo.
 
SVRHA:  Svrha ove aktivnosti je da uključim učenike u donošenje odluka te da slijede vlastite interese unutar društvenog i gospodarskog okruženja.
Učenici bi trebali razviti vještine poput kritičkog razmišljanja, donošenja odluka i samosvijesti; stavove, intuiciju te vrste znanja i razumijevanja koje će povećati stalne mijene i rast.
 
CILJEVI:  Kao rezultat ove aktivnosti, učenici će:
  1. Osmisliti anketu javnog mnijenja s točkama „za” i „protiv” određenih vidova gospodarske politike.
  2. Raspravljati o suprotstavljenim ekonomskim pitanjima što će dovesti do boljeg razumijevanja određene ekonomske politike.
  3. Napisati kritički osvrt o pitanju kojeg je raspravila njihova skupina. Trebaju izraziti kako je njihova skupina obradila teme uz popis točaka „za” i „protiv”. Trebaju iskazati vlastita mišljenja te kako su stigli do svojih zaključaka.
Također, dopustite im da prenesu svoje ideje o postupku Konceptualne analize – je li im bila korisna ili nije. 
 
SREDSTVA/MATERIJALI:  Učenicima za njihova istraživanja trebaju biti na raspolaganju dodatni tekstovi o gospodarstvu, brošure, knjige iz knjižnice te pretraživanje internetskih baza podataka. Treba osigurati dovoljno vremena da skupine učenika rade zajedno. Tijekom predavanja učitelj se može poslužiti prikazima na LCD zaslonima kako bi materijal bio grafički prikazan, itd.
Za provjeru, a prije testiranja, ili za utvrđivanje nekog koncepta dobro je poslužiti se nekim multimedijalnim programom. Potaknite učenike da razvijaju taj multimedijalni projekt stavljanjem svojih radova na disketu ili CD.
 
AKTIVNOSTI:
  1. Podijelite razred na nekoliko manjih skupina. Izložite ciljeve.
  2. Članovi skupina izabiru temu koju žele obraditi s popisa kojeg je pripremio učitelj. Izbor tema mogao bi biti ovakav:
<1>  Savezna vlada treba jamčiti najmanji godišnji prihod svim svojim građanima.
<2>  Hrvatska bi reklamiranjem trebao potaknuti masovnu proizvodnju.
<3>  Hrvatska treba provoditi politiku koja će jačati poduzetništvo.
<4>  Vlada treba provoditi politiku za suzbijanje inflacije. 
<5>  Hrvatska treba poduzeti korake prema postizanju uravnoteženijeg proračuna.
<6>  Savezne potpore poljoprivredi trebaju se ukinuti.
Svaka skupina pripremit će popis „za” i „protiv”, vezano uz svoje teme.
Naprimjer, Skupina 1 izabire temu broj 2 i izjavu:
    „Oglašavanje je neophodno.” U njihovim prikupljenim materijalima trebaju stajati ove činjenice:
                             
                                             ZA:
 
<1>  Oglašavanje daje informacije kako bismo mogli racionalno  izabrati.
<2>  Podržava nacionalne komunikacijske medije.
<3>  Potiče razvoj proizvoda.
<4>  Otkriva značajke postojanih proizvoda u svrhu uspješne konkurencije.
<5>  Širi proizvodnju i služi se većom ekonomikom skale. 
<6>  Potiče zapošljavanje izazivajući visoke razine potrošnje.
                             
                                         PROTIV:

<1>  Služi se uvjeravanjem, ne informacijom, kao osnovnim ciljem.
<2>  Doprinosi jako lošoj raspodjeli sredstava.
<3>  Povlači za sobom značajne društvene troškove.
<4> Potiče kupovanje na emocionalnoj razini, a ne na racionalnom odzivu.
<5>  Promiče nerazumno visoke troškove po pojedinom proizvodu.
<6>  Smanjuje ukupnu količinu robe koju potrošači mogu kupiti.
 
4.   Svaka skupina načinit će Popis koncepata  u odnosu na zadanu temu. Popis koristite kao pred-test i kao post-test. Skupina 1 može predstaviti popis sličan ovome:
 
OGLAŠAVANJE JE NEOPHODNO
 
Iskažite stupanj do kojeg se slažete ili ne slažete sa svakom tvrdnjom. Koristite sljedeće kratice:  US – Uvelike se slažem; SS – Sklon slaganju; N – Neodlučan; UNS – Uvelike se ne slažem; i NS – Ne slažem se.
    
<1> Kada se započne s ukidanjem oglašavanja, ono ima pogubne učinke na prodaju.
<2> Oglašavanje preraspodjeljuje dohodak a ne povećava ga. 
<3> U nekim industrijskim granama, oglašavanje čini tako velik dio troškova da ono čini veliku financijsku prepreku. 
<4> Oglašavanje pomaže pri stvaranju potražnje i pridonosi prodaji, potrošnji, ulaganju, zapošljavanju, masovnoj proizvodnji i prihodima.
<5>  Iako je većina oglašivača poštena, neki su beskrupulozni.
<6>  Oglašavanje je nepotrebno i rasipno.
<7>  Troškovi oglašavanja povećavaju potrošačke cijene.
<8>  Ekonomsko uvjerenje iza oglašavanja je da ono stvara mnoga radna mjesta za mnoge ljude.
<9>  Oglašavanje vrlo malo ili nimalo doprinosi blagostanju u društvu. 
<10> Oglašavanje zavarava. Neko je korisno i daje neophodne informacije, dok je drugo beznačajno. 
<11> Oglase treba pažljivo proučiti kao vodič pri kupovanju. 
<12> Državni zakoni su učinkoviti pri sprečavanju prijevarnog ili obmanjujućeg  oglašavanja. Prije svake rasprave provedite anketu o odnosnoj temi. Tada ju ponovo provedite nakon razredne rasprave kako bi se vidjelo koliko se mišljenja poljuljalo ili promijenilo nakon pobijanja rečenog koncepta. Sada učitelj postaje savjetnik. Moguće kolebanje mišljenja kao rezultat otvorene rasprave je jedini interes učitelja u pravljenju anketnog popisa; stoga učenici na testovima ne trebaju pisati svoja imena.
5. Članovi razreda trebaju sjediti u krugu i imati dvije stolice u središtu koje nazivamo „vrućim stolicama”.
     Sada bi na te stolice trebala sjesti bilo koja dva člana razreda. To nužno ne znači skupinu koja je pripremila to pitanje. Jedna stolica je za učenika koji kaže da je oglašavanje rasipno i nepotrebno; druga je za učenika koji smatra da je oglašavanje nužno. Ukoliko ne možete naći dobrovoljca za jednu od stolica, neka drugi učenik iznese svoj prijedlog. To bi trebalo izazvati neku reakciju. Kada su članovi razreda neodlučni, tu ulogu može preuzeti učitelj. Nakon početnog oklijevanja, učenici će obično rado reagirati. Prilikom iznošenja svojeg slučaja, zaposjedatelji stolica služit će se dokazima poput činjenica i mišljenja te deduktivnog i induktivnog zaključivanja.
     Prije početka rasprave, učitelj treba s razredom sklopiti ugovor. U ugovoru će stajati da od učenika izvan „vrućih sjedala” neće biti nikakvih upadica. Ako neki pojedinac poželi da zauzme jedno od navedenih sjedala, jednostavno će potapšati učesnika u „vrućem sjedalu”. Ako se ta osoba želi povući, vraća se u krug. Kada se rasprava zahukta, neka učenici zamijene uloge i govore s pozicije druge strane medalje odnosnoga pitanja. Ova metoda ugovora trebala bi ukloniti svaki problem s disciplinom koji bi u suprotnom mogao nastati. Rasprava o određenom konceptu može se nastaviti sve dok učitelj ne primijeti da su iscrpljene sve mogućnosti.
6.   Nakon iscrpnog pretresanja teme, provedite anketu. Zatim utvrdite kako su stajala mišljenja prije testa i poslije testa. Pribilježite rezultate tako što ćete dati +3 za svako mišljenje tipa „uvelike se slažem”, zatim +2 za „slažem se”, i 0 za „neodlučan”.  Od tog pozitivnog rezultata oduzmite -3 za „uvelike se ne slažem” i -2 za „ne slažem se”.  Izvijestite ih o svojim nalazima kako bi se vidjelo je li bilo značajnijih promjena. Pozitivno povećanje za Skupinu 1 ukazuje na to da više učenika sada misli kako je oglašavanje neophodno za masovnu proizvodnju nego što ih je mislilo prije rasprave. Sniženje pokazuje da učenici sada misle da je masovna proizvodnja u SAD-u moguća čak i ako se oglašavanje ukine.
7.   Prije iznošenja druge teme, učitelj bi par sati trebao predavati o toj temi povezujući sve rečeno s principima ekonomike navedene u priručniku.
 
SAŽETAK:  Svaki učenik napisat će kritički osvrt o zadanoj temi o kojoj je njegova skupina raspravljala i izrazit će svoje mišljenje o načinu na koji se njegova skupina nosila s temom. Također, iznesite kratak opis Konceptualne analize pri analiziranju ekonomskih aspekata.  Zamolite učenika da kaže svoje mišljenje o načinu na koji mu je komunikacija u skupini pomogla pri dobivanju uvida u suprotstavljena gledišta. Kod ocjenjivanja, provjerite ukupan dojam uključujući učenikovu sposobnost izražavanja i njegovu sposobnost povezivanja činjenica iz rasprave. Također, provjerite urednost, gramatiku, te u kojoj je mjeri učenik usvojio material predstavljen u predavanjima. Kao dio ocjene zadajte im objektivan test o temama iz teksta.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr