Priča u slikama
AUTORICA:  Rebecca Sexson, Anasazi Elem., Scottsdale, Arizona
 
RAZREDNI STUPANJ/PREDMET:  2-4; hrvatski jezik, pisanje
 
CILJEVI: 
Učenici će moći:
  1. Razumjeti svrhu priče u slikama.
  2. Načiniti slijed u nizu događaja.
  3. Upoznati se sa strukturom pri izradi priče u slikama koja će imati natpis ispod svake slike.
  4. Dovršiti priču u slikama pomoću jedne kreativne aktivnosti služeći se fotografijama, slikama iz časopisa ili crtežima kako bi ilustrirali neku priču.
  5. Pročitati i uživati u priči u slikama.
SREDSTVA/MATERIJALI:  Učitelj – slika nekog lica u određenom emotivnom stanju, komad bijelog papira za crtanje veličine 22 x 28cm za svakog učenika, vizualni primjer neke priče u slikama bio bi od koristi ali nije nužan. Učenici – komad ploče za postere odgovarajuće veličine za njihovu priču; fotografije,crteži ili slike iz časopisa; flomasteri, olovke, ljepilo.
 
AKTIVNOSTI I POSTUPCI:
 
1. Učenike zamolite da navedu nazive materijala što ih „čitaju”, a u kojima se nalaze riječi i slike. (npr. novine, časopisi, knjige, itd.)
2. Pokažite im sliku radosne ili tužne osobe. Oni trebaju prepoznati o kojoj se emociji radi. Upoznajte ih s izrekom da slika može izraziti emociju bolje od riječi:  „Slika vrijedi tisuću riječi.”
3. Objasnite im da je priča u slikama skup slika s kratkim rečenicama (natpisima) ispod svake slike.
4. Približite im to pomoću skupne aktivnosti. Odaberite neku priču, ili dio  priče iz svojih predavanja o književnosti, koji oslikavaju kako se nešto radi; npr. pečenje kruha ili izgradnju kućice za ptice, itd. 
    Svakom učeniku dajte komad bijelog papira za crtanje veličine 22 x 28cm. Presavijte papir u četiri kvadrata za mlađe učenike ili u šest do osam kvadrata za starije učenike. Svaki kvadrat redom označite brojem. Svi zajedno odlučite što se dogodilo prvo. Neka svaki učenik nacrta jednu sliku, i napišite natpis za prvi crtež. Nastavite s postupkom dok svi kvadrati ne budu dovršeni.
    Ova aktivnost može se dovršiti kao pojedinačna aktivnost, razredna, ili aktivnost za učenje putem suradnje.
5. Pošaljite sliku kući roditeljima objasnivši što je priča u slikama i dajte im taj zadatak kao projekt koji trebaju uraditi kod kuće. Slike za tu priču mogu biti fotografije snimljene foto-aparatom, slike koje je nacrtao učenik, ili slike izrezane iz časopisa. Ako se učenici ne mogu domisliti tema/naziva za svoju slikovnu priču, navedite im prijedloge dobivene u razrednoj raspravi. Sve priče u slikama trebaju imati naslov, a slike treba pričvrstiti na ploču za plakate. Ploča za plakate ne mora biti pravokutnog oblika.
6. Za dovršenje zadatka treba im dati dva do tri tjedna zbog razvijanja filma.
7. Projekt zadajte u ponedjeljak. Temu svakog od učenika pribilježite u petak, ili najkasnije sljedećeg ponedjeljka.
 
SAŽETAK: Po dovršetku, neka svaki učenik donese svoju priču u slikama da je vide i drugi u razredu. Učenici trebaju dati verbalni sažetak svoje priče u slikama i razjasniti svaku od slika.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr