Pisanje u bojama
AUTORICA:  Priscilla Mestas, LaCasita Elem., New Mexico
 
RAZREDNI STUPANJ/PREDMET:  K-3; jezične vještine, pisanje, matematika
 
PREGLED:  Podučavajući predškolsku i školsku djecu, iznašla sam lakši i brži način kojim će učenici naučiti oblikovati slova i brojke. Ovu tehniku možemo nazvati pisanje korištenjem bojama. Namijenjeno je svim učenicima s teškoćama pri oblikovanju slova (rukopis ili kurziv) ili brojeva. Ova se tehnika podučava upotrebom četiri osnovne boje (zelena, plava, žuta, crvena) kojima se prikazuje željeni proizvod sa slovom ili brojem. Sve četiri boje koriste se za svako slovo i broj počevši sa zelenom bojom, a završavajući sa crvenom. Učenici vide zadano slovo/broj i taj postupak.
 
SVRHA:  Ova lekcija ne samo da se služi drugačijim pristupom vježbama pisanja, već i brzom, živopisnom formulom za usavršavanje naučenog. Svrha je da se učenicima koji imaju problema s oblikovanjem slova i brojki smanji frustracija.  
 
CILJEVI:  Učenik će moći ispravno oblikovati zadano slovo ili brojku pomoću metode pisanja uz pomoć boja.
 
SREDSTVA/MATERIJALI:  Papir bez crta, četiri flomastera (zeleni,
plavi, žuti, crveni), 4 boje s rednim brojevima, uzorci slova i brojeva koje je načinio učitelj.
 
AKTIVNOSTI I POSTUPCI:
  1. Učenici će se bolje upoznati sa četiri osnovne boje koje su date ispravnim redoslijedom, a to su: zelena, plava, žuta i crvena.  Zapazila sam da učenici povezuju zelenu boju za kretanje, te sam je zato izabrala kao početnu točku. Crveno se povezuje sa zaustavljanjem i zato sam je odabrala da bude završna točka. Počeli smo s upoznavanjem  redoslijeda boja.  Kada smo to postigli, prelazimo na sljedeći korak.
  2. Sa svojim flomasterima učenici će vježbati oblikovanje željenog slova ili brojke, a učitelj daje glavne crte na zadanom modelu i imenuje boju dok on/ona nastavlja s oblikovanjem i ponavljanjem imena slova/brojke na kraju.
  3. Učenici će vježbati sa svojim šarenim  pisalom i ugrubo nacrtati zadani element na svom papiru. Ponovite ako je potrebno. Po potrebi, učitelj nadzire i pomaže pri oblikovanju.
  4. Na istom papiru bez crta koji sadrži šifrirano slovo/brojku zadano bojom, učenik nastavlja oblikovati slovo ili brojku dok istovremeno proziva boju, počinjući sa zelenom a završavajući s crvenom.
         Veličina slova u ovom trenutku nije važna u toj mjeri kao pravilno oblikovanje elementa.
 
SAŽETAK:  Zahvaljujući ovoj tehnici, upoznavanje i usavršavanje pisanja je lakše. Učenici bolje reagiraju na boju negoli na upute koje inače dobivaju. Oblikovanje svakog slova ili brojke može se vidjeti praćenjem boja u nizu.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr