Školske vijesti
AUTORICA: Pam Hansen; Cleveland Elementary, Utah
 
PREGLED:
     Ova aktivnost može imati više namjena. Može se koristiti za poboljšanje sposobnosti pisanja, govorenja, postavljanja pitanja te pomoći pri izgradnji samopoštovanja. Nisu potrebni nikakvi posebni uvjeti. Jedino je potrebno da se stvari počinju događati u vašoj školi ili zajednici.
     Kada započnem ovu aktivnost, razred će u nevezanoj diskusiji razmotriti događaje o kojima bismo voljeli izvijestiti ostatak škole. To mogu biti događaji u pojedinačnim razredima, u školi općenito, ili u široj zajednici.  
 
SVRHA:
     Kao što je prije rečeno, ova aktivnost može se provesti u jezičnoj nastavi kako bi se poboljšale sposobnosti pisanja, čitanja i  govorenja. Također može pripomoći pri izgradnji samopouzdanosti i samopoštovanja.
     Također se mogu poboljšati odnosi u zajednici. Zajednica tako saznaje što se događa u školi.
     Njome se gradi školski duh. Tako svi mogu saznati što čine ostali razredi.
 
CILJEVI: 
  1. Učenik će moći napisati izvještaj, jasan i razumljiv.
  2. Učenik će se moći izražavati gramatički ispravno i pravilno pisati riječi.
  3. Učenik će moći govoriti jasno i razgovijetno.
  4. Učenik će u svom izvještaju uključiti ova pitanja: tko, što, kada, gdje i zašto.
SREDSTVA/MATERIJALI:
     Video kamera i VCR ili slično. Kada sam započela s ovim projektom naša škola nije imala kameru pa sam jednostavno zamolila jednog od roditelja da dođe sa svojom. Kada je ravnatelj uvidio vrijednost takvog pribora, nabavio je jednu kameru za školu.
 
 
AKTIVNOSTI:
     Kada lekcija započene, razred će razmotriti što se događa ili se dogodilo u školi ili u široj zajednici a da bi moglo biti vrijedno da se o tome izvijesti. Imat će nekoliko ideja ili prijedloga. U tom trenutku ja učenicima zadajem različite priče. Mogu raditi ili samostalno ili kao timovi ili u skupinama. Tada će istražiti priču i napisati izvještaj.
     Za svako izvještavanje, odaberem spikera za prenošenje vijesti.
Ta će osoba najaviti vijesti, a stvarno izvještavanje prepustit će „izvjestitelju”.
     Također učenicima raspodjeljujem uloge „izvjestitelja” za pojedine razrede. Oni odu u odnosni razred i izvijeste o svim novostima ili događajima u tom razredu. Na taj je način pokriven svaki razred. Na kraju svakog izvještavanja ravnatelj ima riječ – riječ urednika. Slobodno može govoriti o bilo kojoj temi.  
     Nakon dovršenja svakog izvještaja, ja ga snimim.
     Približno svaka dva tjedna vijesti se „prenose” na TV prijemnicima u našoj školi. U svakoj prostoriji nalazi se po jedan televizor, a može se umrežiti s VCR-om ili DVD plejereom iz glavnog ureda.
      Nakon emitiranja, učenici mogu odnijeti snimku kući da je vide članovi obitelji. Također se mogu napraviti i kopije za one koji to žele.
 
SAŽETAK:
     Vrhunac te aktivnosti je gledanje iste na TV-u. U našoj školi se vijesti prenose u točno određeno vrijeme. Tajnica ih najavljuje, a gleda ih čitava škola. Klinci uistinu uživaju gledati se na ekranu a znaju i da to gledaju svi ostali. Na taj se način svi trude dati sve od sebe.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr