Škola medijske kulture
Medijska kultura pridonosi odgoju i obrazovanju budućih osviještenih građana koji se mogu snaći u mnoštvu raznolikih informacija, poruka. Na taj način pridonosi se njihovu odgovornom ponašanju u okružju u kojemu žive. Odatle se može prepoznati potreba za kvalitetnom edukacijom edukatora koji će izravno utjecati na podizanje medijske kulture djece i mladih.

Time se želi utjecati na odgoj samostalnih osviještenih građana s pozitivnim stavom prema svojim mogućnostima aktivne participacije u ostvarivanju osobnih i profesionalnih ciljeva. Navest ću nekoliko primjera na osnovu kojih se može zaključiti da postoji potreba za sustavnom i kontinuiranom edukacijom;

manje od 50 % hrvatskih škola ima internetske stranice, novinarske družine (niska je razina komunikacije raznovrsnim stilovima izražavanja, uočava se znatna stereotipnost u pismenom i usmenom izražavanju djece, ne potiče se dovoljno raznovrsnost stvaralačkog izražavanja, računala se koriste u redovnoj nastavi samo ako je to programski definirano – u nastavnome predmetu – informatika, ali se ta znanja sporadično ili uopće ne implementiraju u cjelokupan nastavni proces ili izvannastavne aktivnosti što je preduvjet za ovladavanje suvremenim medijima).
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr