Tlak zraka
Područja visokog ili niskog tlaka zraka nazivaju se poljima tlaka zraka. Polja visokog i niskog tlaka zraka mogu biti klimatološke ili sinoptičke tvorevine.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr