Kolonizacija
Potječe iz latinskog colere što znači doseliti se, obrađivati, i odnosi se na ljude, odnosno slučaj u kojem određena vrsta naseli neko područje.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr