Feudalna davanja
Porezne obveze seljaka  kmetova naspram vlastelina, njihovih gospodara. Iako se visina poreza razlikovala od vlastelinstva do vlastelinstva, svodila se na jednu devetinu priroda od zemlje koji se davao feudalcu i jedne desetine koji se davao Crkvi.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr