Kad zaželiš se ravnice – dođi u Vinkovce
TURIZAM

Prirodne ljepote, odlični prostorni preduvjeti područja i navike stanovništva dobra su osnova za intenzivan razvoj kontinentalnoga turizma: od elitnog lovačkog do seoskog turizma, posebno u okviru seljačkih turističkih gospodarstava.
 
 
POVIJEST

U rimsko su se doba današnji Vinkovci nazivali Colonia Aurelia Cibalae. Bio je to jedan od većih antičkih gradova - protezao se na 45 600 m2. Ugarska vlast ostavila je vidljive tragove, prije svega u kulturi. Odnosi se to ponajprije na Crkvu svetog Ilije. Nakon pogibije Matije Korvina Turci se sve više zalijeću na ova područja. Vinkovce osvajaju godine 1533. i u gradu se zadržavaju sve do 1691. Godina 1691. jedna je od značajnijih u povijesti grada jer je tada oslobođen turske okupacije, a Austrija se prvi put pojavljuje na ovom području. Te se godine prvi put spominje i ime Vinkovci. Pri uspostavi neovisne Republike Hrvatske srbočetnički agresor je napao i osvojio veći dio istočne Slavonije. Na putu prema zapadu zaustavili su ga herojski gradovi Vukovar, Osijek i Vinkovci. Danas je sav okupirani teritorij mirno pridružen hrvatskoj državi.
 
GOSPODARSTVO

Lako ova županija obuhvaća velike obradive površine, proizvodnja prehrambenih proizvoda nije dovoljno razvijena, osim proiz­vodnje šećera - smatra se da je ovo jedna od grana s najboljim mogućnostima.

Zbog bogatih nalazišta gline i pijeska ovo područje treba in­tenzivno razvijati, osobito dalju proizvodnju opeka i crijepa. Poznate slavonske šume daju velike zalihe kvalitetnoga drveta, pogotovo hrasta - izuzetno je važno razvijati drvnu industriju.
 
Oš A. G. Matoš - Vinkovci

Budući da je Matoš bio velik pisac, razumljivo je da je i škola koja je dobila ime po njemu velika škola. U toj se školi svaki dan 'napuni' 36 odjela, od toga 18 onih od 1. do 4. razreda!

Učenici ove škole osim što puno čitaju Zvrk, u sklopu literarne skupine pišu sastavke i pjesmice. Odlični su sportaši. Imaju nekoliko sportskih klubova.
 
(Arhiva časopisa Zvrk)
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr