18.9. Dan Hrvatske ratne mornarice
 
Hrvatska je pomorska zemlja i otkad su Hrvati došli do mora, upućeni su na plovidbu, gradnju brodova. Postoji tako duga pomorska tradicija. U Domovinskom ratu oformljena je i ratna mornarica čiji je zadatak bio obraniti hrvatski morski teritorij od osvajača. Danas, u miru, mornarica budno čuva naše obale. Mirno more i sretan vam vaš dan, želi ZVRK!
 
 
 
 
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr