Padobrani u padu
Cilj: Djeca će moći napraviti padobran, baciti ga i opisati njegov pad.
 
Priprema: Trebaju vam: listovi papira, kamenje, uzica, četvrtaste tkanine, jedan padobran za pokaznu vježbu.
 
Oblik rada: Cijeli razred
  1. Stanite na stolove i bacite komad papira, s plošnom površinom nadolje. Opišite kako pada. Leluja s jedne strane na drugu. Ne pada pravo prema dolje. Pada polako.
  2. Zgužvajte papir u lopticu te ga bacite. Opišite kako pada. Pada ravno dolje. Pada brzo.
  3. Ispustite komad tkanine, malo uzice i kamen. Opišite kako padaju. [Padaju ravno dolje.]
  4. Pogledajte mali padobran načinjen od tkanine, uzice i kamena. Bacite ga u zrak. Opišite kako pada. [Padobran pada ravno prema dolje. Pada polako.
  5. Zašto padobran pada polako? Zrak pod tkaninom padobrana sprečava da pada brzo. Pritisak zraka je prema gore.
Aktivnost:
Djeca mogu izraditi vlastite padobrane i bacati ih u zrak na školskom dovrištu. Tko može baciti najviše? Čiji padobran pada najbrže? Čiji padobran pada najsporije? Ako su stvari pričvršćene za padobrane iste težine, veći padobrani će obično padati sporije.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr