Slika koja se okreće
Cilj: Djeca će moći izraditi sliku koja se okreće tako da se dvije pojedinačne slike čine kao jedna.
 
Trebaju vam: komadi laganog kartona, škare, šarene olovke ili boje ili šarene krede, namotaj pamučnog konca ili tanke niti.
 
Predložene slike: SPRIJEDA/STRAGA Ptica u/kavezu. Svinja iza/ograde. Riba u/posudi. Dječak na/drvetu. Slika sa stražnje strane mora biti naopačke. Komad kartona treba biti veličine oko 10cm x 8cm. Kad se kartica okreće vrlo brzo nastaje u našim očima istodobni prikaz obje slike tako da dvije slike vidimo kao jednu.
 
Oblik rada: Cijeli razred

Aktivnosti:
  1. Podijelite im materijale.
  2. Pokažite im cjelovitu sliku koja se okreće. Pokažite im kako se okreće.
  3. Nacrtajte prvu sliku na jednoj strani kartice, nacrtajte drugu sliku, naopačke, na drugoj starni kartice. Izbušite dvije rupice na svakoj strani kartice, provucite pamučni konac kroz rupice.
  4. Krajeve konca nategnite i tako okrećite kartice.
  5. Ako karticu okrećete polako, koliko slika vidite? 2. Ako okrećete sliku brzo koliko slika vidite? 1.
Dodatna aktivnost: Pokretnu sliku možete načiniti tako da nacrtate neku figuru u različitim položajima na nekoliko uzastopnih stranica neke knjižice. Kada brzo prelistate knjižicu, izgleda kao da se figura kreće. Na taj način funkcioniraju filmovi.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr