Kapela ranjenog Isusa
Nalazi se na  polju u blizini jedne zračne luke. Podigla ju je i opremila udovica plemića Ladislava Plepelića 1758. godine. U kapelici je postojala isprava iz 1767. godine, koja se danas čuva u Muzeju Turopolja.
 

GDJE JE KAPELA RANJENOG ISUSA?
_____________________

Kapela je bila prostrana s drvenim zvonikom iznad glavnog ulaza. Bila je građena od hrastovih greda, a strop i stijene bili su oslikani. Svetište je imalo jedan prozor, a brod kapele dva. Ovu su kapelu obnavljali domaći majstori iz Posavine. Ističe se rad domaćeg kipara naivca Mate Mihinice, nastavljača tradicije turopoljskih majstora u drvu.

OD KOJEG JE DRVA IZGRAĐENA KAPELICA?
________________
 
Današnja kapelica Ranjenog Isusa izuzetna je zbog dekoracije pročelja. Na pročelju kapele bojom je bila ispisana godina 1896., što prema tipu kapelice i načinu obradbe planki (piljenjem) može odgovarati godini gradnje.
 
KOJE JE GODINE IZGRAĐENA?
_________________
 
Stupovi su trijema rezbareni, a grede zabata kapele ukrašene su raznolikim, živo obojenim, bogatim "špicirungima". "Nastenja" su također bila obojena. Streha je optočena zubcima u obliku kapljice, obojenima poput ornamentike bojama hrvatske trobojnice: crveno, bijelo i plavo.
 
ŠTO JE REZBARENO?
_______________________ 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr