Vela Špilja
Na jednom mirisnom južnodalmatinskom otoku nalazi se arheološko nalazište koje inspektor Luka treba naći. Jedno je od najznačajnijih arheoloških pretpovijesnih nalazišta na području Europe. Nalazi se na južnom obronku brda Pinski rat, na 130 m iznad uvale Kale, iznad mjesta Vela Luka.
 
 
NA KOJEM SE OTOKU NALAZI VELA ŠPILJA?
__________

Ulaz u špilju širok je od 1 do 10 metara, visok do četiri metra, prema strani svijeta, odakle se pruža prekrasan pogled na: prostran zaljev, plodno blatsko polje, otočiće Ošjak, Kamenjak i Proizd, udaljenije otoke Vis, Sušac, Sv. Andrija, Biševo te prema otvorenoj pučini.

PREMA KOJOJ STRANI SVIJETA JE OKRENUTO?
___________

Koristili su je Grci, Rimljani, Bizantinci i mnogi drugi sve do današnjih dana. Pronađena arheološka građa pruža dokaze o naseljavanju te o svim oblicima života nekoliko pretpovijesnih ljudskih zajednica koje su se koristile špiljom za svakodnevni život i za pokapanje umrlih.

NAVEDI NAZIV JEDNOGA STAROG NARODA KOJI JU JE KORISTIO.
_____________

Tisuće pronađenih ulomaka keramike, cijelih posuda i drugih predmeta predstavljaju nalaze od prvorazredne važnosti. Na njima su ispisane stranice kulturnih, društvenih, duhovnih i gospodarskih odnosa  s bližim i daljim krajevima Jadrana i Mediterana.

OD KOJEGA SU MATERIJALA PREDMETI U NJOJ PRONAĐENI?
______________
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr