Simboli domovine - zastava, grb i himna
Volim Hrvatsku
 
Domovina je zemlja  za sve ljude koji su se u njoj rodili, u njoj žive. Kada se svečano obilježava  neki državni blagdan, na kućama, ustanovama, školama vijori se hrvatska zastava. Na zastavi se nalazi grb. Sastoji se od 25 naizmjenično poredanih crvenih i bijelih polja koja imaju oblik štita.
 
Koji simboli predstavljaju našu domovinu Republiku Hrvatsku?
Gdje se sve nalazi grb Republike Hrvatske?
Kako se zove hrvatski novac?
Što je na nov­čanicama od 5 i 10 kuna?
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr