Autobus i autobusna postaja/vlak i željeznički kolodvor
Putujemo autobusom/Putujemo vlakom

Do pojedinih dijelova grada, u razna mjesta i gradove može se putovati autobusom. Autobusi staju na autobusnim postajama. Veća mjesta imaju autobusne kolodvore.
Na peronu čeka autobus. Na blagajni kupuje kartu. Do perona dolazi pothodnikom. Na odjelu informacija saznaje vrijeme polaska i dolaska autobusa.
Vlakovođa upravlja vlakom. Vlakovi prevoze putnike (putnički) i robu (teretni). Tereti mogu biti i tekući. Tada se 
prevoze u vagonima koji se zovu cisterne.
Vozila i autobusi kreću se cestama, a vlakovi tračnicama. Postoje pojedini dijelovi prometnica koji se grade na određenim mjestima.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr