Vode u zavičaju
Tok! Tok! Vodotok!
 
Ako se okrenemo gledajući vodu kako teče od nas, promatramo vodu nizvodno jer voda teče od nas. Mjesto gdje rijeke izviru, gdje je njihov početak, zove se izvor. Voda počinje teći i zove se potok. Kada naglo prelazi na niže područje, rijeka se prelijeva i nastaje slap. Veći slap koji pada na niži dio toka zove se vodopad. Ako se potok širi, prerasta u rijeku. Rijeka se na kraju svoga puta ulijeva u drugu rijeku. Ona u nju uvire i to se mjesto zove ušće. Ušće često može biti i u moru.

Vode koje ne teku zovu se stajaćice. U nizinskim je predjelima dosta bara. Močvara je veće područje od bare preplavljeno vodom. Bare i močvare krasi bujan biljni i životinjski svijet.

Vode stajaćice su i jezera. Najveća voda stajaćica je more koje je za razliku od ostalih voda stajaćica slano.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr