Monolog i dijalog
Monolog - govor ili pisanje jedne osobe
 
Dijalog – razgovor dviju osoba
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr