Povijesne i kulturne znamenitosti nizinskih krajeva
Od pradavnog doba do danas u nizinskom zavičaju ima mnoštvo kulturnopovijesnih spomenika. Naročito su poznati nalazi iz Vučedola, đakovačka katedrala, osječka Tvrđa, mnoštvo dvoraca.
 
Koji su najpoznatiji kulturnopovijesni spomenici?
Koji se narodni običaji njeguju u nizinskom kraju?
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr