Hipostil
Hipostil (dvorana) – u arhitekturi, dvorana čiji je krov poduprijet stupovima, kao što je to bio slučaj kod egipatskih hramova.
Hungarian art
Hungarian art (Umjetnost mađara) - Potaknuti revolucionarnim zbivanjima u Rusiji, mađarski umjetnici okupili su se oko Lajosa Kassaka, proleterskog pjesnika i najznačajnijeg organizatora umjetničkih pokreta desetih godina dvadesetog stoljeća. Okupljeni u aktivnu grupu angažirano su djelovali na društvene promjene u svojoj domovini. Svoj pokret, a zatim i časopis, nazvali su Magyar Aktivismus, mađarski aktivizam ili inicijalima MA, što odgovara kasnijem nazivu mađarska avangarda.

Iako su u početku odigrali ključnu medijsku ulogu u širenju novih ideja putem umjetničkog časopisa MA, revolucionarni pokret im je zamjerio suviše slobodan doživljaj ideje novoga društva te su bili prisiljeni napustiti zemlju.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr