Grafeni
Aromatični divovi - grafeni
 
Grafeni su veliki policiklični aromatični ugljikovodici. Ime su dobili jer podsjećaju na grafit. Iako su sintetizirani tek u novije vrijeme već imaju brojne primjene, uglavnom kao materijali za specijalne namjene u elektronici. Veliku zaslugu za rješavanje problema vezanih za sintezu velikih policikličnih aromatičnih ugljikovodika ima njemački kemičar Klaus Milen (Klaus Müllen). On je otkrio kemijsku reakciju za dobivanje točno određenih izomera grafena i metod za prevođenje ovih spojeva u lako rastvorljivi oblik.
 

Supstituirani grafeni poznati i "rastopljivi grafit" ili "tekući grafit" koriste se u raznim modernim uređajima visoke tehnologije. Uglavnom na mjestima gdje svjetlost i elektricitet međusobno reagiraju, kao što su fotostanice, svjetlosni senzori, fotodiode i slično.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr