Hidroliza amonijevog klorida
Kada morskoj vodi dodamo kiseline ili lužine ili je razblažimo vodom njena se pH vrijednost mijenja vrlo malo jer je morska voda puferska otopina. Međutim, mnoge rijeke i jezera su slabo puferske tako da se njihova pH vrijednost može brzo promijeniti ako im se dodaju kiseline ili lužine. Oceani, pa čak i neke rijeke i jezera, sadrže mnoge različite ravnotežne reakcije.
 
Na primjer, kada se ugljični dioksid rastvori u oceanu, sve reakcije koje slijede mogu proizvesti pH vrijednost oko 8 koja ostaje stalna zbog karbonatnog neutralizatora. Uobičajen raspon pH vrijednosti pitke vode obično je od 5,5 do 9,0. Kod pH razina manjih od 7,0, može doći do korozije vodovodnih cijevi, te otpuštanja metala u pitku vodu. To nije nimalo poželjno i može dovesti i do drugih neželjenih pojava ako koncentracije takvih metala prijeđu preporučene granice.
 
Dolje navedene rakcije proizvode i H+ i OH- ione, ali [OH-] > [ H+] tako da se pH vrijednost ustali na oko pH 8. Kemijske reakcije fosfata i silikata doprinose sposobnosti neutralizacije.

CO2(g) <--------------> CO2(aq)
H2O + CO2(aq) <----> H2CO3
H2CO3 <--------------> H+ + HCO3-
HCO3- <--------------> H+ + CO32-
HCO3- <--------------> CO2(aq) + OH-
CO32- + H2O <-----> HCO3- + OH-
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr