Nilski konj žuri na kupanje
Oboji nacrtani lik u pojedinim dijelovima kao što je započeto.
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr