Anamarija
Kao i Marijana, ime je složeno od riječi Ana i Marija, samo je redoslijed obrnut.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr