Buba mara
Mara, mara, lakih krila sleti
na mene da me prati sreća!
Odleti daleko i pokaži
gdje ću pronaći dečka.

Lucija Kanižaj, 2. r.
PŠ Stara Plošćica
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr