Moja babica
Kad se z škole doma vrnem,
na pragu hiže naviek me dočaka
moja babica.
Kad me pogleje,
kak da me sunce podraga.
Mam mi na licu vidi
če neke nije dobre bile.
Pita: »Pak se neke loše dogodile?«
A mene je drage
kaj me ona tak dobre pozna.
»Niš me više ne muči«, velim.
»Ideme brze v kuhinju,
nekaj liepe diši!
Kaj si mi to finega skuhala?«
Za ruku ju primem
i tople je se nasmijem.
A kak i ne bi
kad je tak dobra -
moja babica.
 
Maja Jelačić, 3.b
OŠ Orosavje
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr