Ja u vremenskom stroju 3000. godine (1)
Jedne sam noći završila svoj stroj koji putuje u prošlost. Bila sam vrlo sretna što ću moći vidjeti što će biti u budućnosti. Zakoračila sam u vremenski stroj, sjela i na vremenskoj crti pisalo je 3000. godina. Putovala sam tako brzo da nisam ništa vidjela. Onda je vremenski stroj stao. Našla sam se na Jelačićevom trgu. Sve je bilo tako moderno. Tamo gdje je sad Mrtvi kanal bila je čista i bistra voda. Sve sam gledala začuđeno i zbunjeno. Cestom su svi automobili, kamioni i autobusi jurili tako brzo da su skoro poletjeli. Šetala sam se i gledala sve oko sebe.
 
Nakon nekog vremena mi je to dosadilo, pa sam sjela u stroj, pritisnula dugme i krenula. Kad sam se zaustavila, ušla sam umorna u sobu i zaspala. Tamo je završilo moje neobično putovanje.
 
Natali Borić, 3.b.
OŠ Nikola Tesla, Rijeka
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr