Biogeni elementi
Samo 6 elemenata ulazi u sastav životnih makromolekula: proteina, nukleinskih kiselina, ugljikohidrata i lipida (C, H, N, O, P i S) oni su obvezni sastojci hranjivih podloga
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr