Domena
Filogenetsko stablo
 
Domene su sistem podjele živih bića na tri osnovna dijela koju zastupa Carl R. Woese sa "University of Illinois", pri čemu se podjela temelji na različitoj strukturi RNK:

Bakterije (Bacteria, Eubacteria)
  • ranije prokarioti: oblik jednostaničnih organizama bez stanične jezgre
Archaea
  • ranije isto prokarioti: još jedan oblik jednostaničnih organizama bez stanične jezgre
Eukarioti (Eukarya)
  • živa bića čije stanice imaju jezgru
  • u domenu eukariota pripadaju i sva višestanična živa bića
  • domena eukariota podijeljena je na carstva.
Domena je prema Woesu time najviša kategorija klasificiranja živih bića.
Virusi, viroidi i prioni koji se generalno ne smatraju živim bićima, podliježu vlastitoj klasifikaciji.

Napomena: Za suvremene nazive Eukarioti i Prokarioti ranije su se koristili nazivi Eukarionti i Prokarionti, što se još i danas često koristi. Općenito, oba naziva se smatraju dopuštenim. No, naziv "Arhaebakterije" za Arhaea nije dopušten.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr