Šuma
Neka šuma šumi
 
Što se u šumi ne smije raditi?
  • paliti vatru – MOŽEŠ IZAZVATI ŠUMSKI POŽAR!
  • dubiti likove na kori drveta – UNIŠTAVAŠ DRVO KOJE JE, OSIM ŠTO JE DUGOGODIŠNJA BILJKA, I STAN ZA MNOGE DRUGE ŽIVOTINJE
  • penjati se na zaštićeno drveće – VRLO STARO DRVEĆE MOŽE BITI KRHKO, A  PENJANJEM UGROŽAVAŠ SVOJ ŽIVOT I ŽIVOT DRVEĆA
  • brati šumsko cvijeće – CVIJEĆE ĆE BRZO UVENUTI, A UČESTALO BRANJE UGROŽAVA OPSTANAK POJEDINIH VRSTA CVIJEĆA
Time ugrožavaš svoj život, često život drugih ljudi i zdrav život šume i njezinih biljnih i žvotinjskih stanovnika.
 
NAPIŠI SVOJU PORUKU PRIJATELJU DRVETU
 
 
Drvo − moj prijatelj
 
Odaberi drvo koje ti se posebno sviđa.
Pozdravi ga, približi mu se i lagano opipaj njegovo deblo.
Obujmi drvo rukama, pogledaj ga odozgo.
Osluškuj njegov šum, promatraj igru grana.
Uživaj u zvuku šume.
Zasmisli da drvo govori.
Šapni nešto nježno njegovu korijenu.
Poruči nešto njegovim najvišim granama.
Nemoj vikati da ne uznemiriš stanovnike drveta.

Ekotrenutak

Jedno veliko amazonsko drvo udomljuje 43 vrste mrava. Zato o drveću razmišljaj kao o domu brojnih životinjskih vrsta.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr