Početak školske godine
Školska godina 2010./2011. počela je grozničavom razmjenom i potragom roditelja i učenika za udžbenicima, koji su preskupi i sumnjive kvalitete. Nova školska godina je počela na ulicama, u sportskim dvoranama, placevima i buvljacima. Izvanučionička nastava. Primjena HNOS-a. Jer nema novca za udžbenike u državnom proračunu, ali ima 170 milijuna kuna za referendum o Zakonu o radu, kojeg nije ni trebalo biti. Ima se i za autocestu Zagreb – Sisak, koja ne vodi nikud. Ima se i za Pelješki most, kako oni u Neumu ne bi imali posla na granici. Bilo je novca, kako vidimo, i za kupiti skupo, a prodati jeftino struju, te naručiti studiju za pola mlijuna kuna koja nikome ne koristi. Nova školska godina je počela bez novog Pravilnika o ocjenjivanju, tj. bit će ga kad već počne školska godina. Nije problem. Nova školska godine počela je radnom subotom za nastavnike srednjih škola koji su imali nesreću da budu dežurni na jesenskom roku državne mature. Nova školska godina počela je prijetnjom za stotine čistačica u osnovnim školama i prijetnjom za stotinjak područnih hrvatskih škola. Nova školska godina je počela novim napadom na stručno usavršavanje nastavnika: ukinut je status neposrednog rada s učenicima za voditelje stručnih školskih aktiva, a voditelji županijskih stručnih aktiva spali su s dva sata na jedan sat neposrednog rada s učenicima. Znamo kako je počela ova recesijska školska godina, ali znamo kako će i završiti. Konfuzno. Za maturante. U dva tjedna u svibnju i lipnju zgromit će ih testomanija državne mature. Tog vrhunski osmišljenog projekta MZOŠ-a, NCVVO i AZOO-a, kako se u jednoj televizijskoj emisiji pohvalio ministar Radovan Fuchs. Ministarstvo ima niske kriterije za određivanje vlastite izvrsnosti.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr