"U srcu svakog ńćovjeka skriven je lav."
Turska poslovica