Turisti pitaju
(ispred dvorca Windsor) Zašto su sagradili dvorac tako blizu zračne luke Heathrow.
 
Koji bus vozi od Brača do Hvara?
 
Jeli Milano u Rimu?
 
Gdje je sjever u Kanadi?
 
Imali u Kanadi supermarketa i može li se tamo kupiti mlijeko?
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr