Koja je najmanja država na svijetu?

Vatikan je najmanja država na svijetu, velika 0,44 km2.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr