Gdje se sve nalazi Rim?

Na svakom kontinentu postoji grad koji se zove Rome (Rim).

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr