Od čega se sastoje zvijezde?
 
Zvijezde se ne sastoje od čvrste materije kao zemlja po kojoj hodaš. Sastavljene su od plinova kao što je zrak, koji se nalazi oko tebe. Većina zvijezda sastoji se od dvaju plinova – vodika i helija. Oni su pokretači zvijezda. Od njih zvijezde stvaraju toplinu i svjetlo. Već u najstarijim vremenima ljudi su primjećivali skupine zvijezda na nebu.  Te skupine zvijezda nazivaju se sazviježđima.
Najsvjetlija zvijezda koju možemo vidjeti na večernjem nebu je Sirius. Naziva se i Pseća zvijezda. Samo je duplo veća od našeg Sunca, ali zrači dvadeset puta više svjetla!
Ponekad iz zvijezde izlazi užareni plin u obliku visokog plamenog stupa. Takvu pojavu nazivamo protuberancom.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr