Po čemu su znani strijelci kneza Domagoja?
Hrvatska je stoljećima bila izvor izuma i inovacija na području naoružanja.
Već u 9. stoljeću n.e. strijelci kneza Domagoja bili su poznati po svojim prepadima u lakim i okretnim brodovima i predstavljali su respektabilnu pomorsku silu koja je imala kontrolu nad primorskim područjima Jadranskog mora.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr