Koliko Britanija ima otoka?
Oko Britanije ima 1040 otoka, a jedan od njih je najmanji otok na svijetu: Bishop`s ock.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr