Je li atomski sat točan?

Atomski sat je točan u 1 sekundu u 1,7 milijuna godina.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr